phone

Zavolajte nám
+421 948 843 371

mail

Napíšte nám
obchod@rovelle.sk

adress

Navštívte nás
Železničná 320, 900 41 Rovinka

Odstraňovanie mastnoty v priemysle


Mastnota, oleje a tuky, či mazivá, úplne bežné znečistenia vyskytujúce sa v industriálnej sfére.

Odstraňovanie mastnej špiny môže byť dosť zložité, to nielen vzhľadom na potrebný čas čistenia, ale aj na fyzickú silu, jednotlivé metódy čistenia a finančné náklady.


Existuje niekoľko účinných spôsobov odstránenia mastnôt a olejov.

Niekoľko z nich je ekologických!


Mastnota takmer všade

Priemysel, či výroba sú všeobecne náročné priestory na udržiavanie čistoty. Mastnota predstavuje jeden z najväčších a najčastejších problémov, s ktorým sa borí prakticky každý jeden priemyselný podnik.

Mastné, olejové znečistenie možno vidieť na samotných technológiách, ktoré sú v priestoroch hál umiestené. Jedná sa o rôzne technické vybavenie, stroje, zariadenia, ložiská, motory, valce, ba čo horšie, vyskytujú sa na stenách, stropoch, vzduchotechnike, osvetlení, oknách, apod., kde sa odstraňujú podstatne zložitejšie.


Metódy čistenia industriálnej sféry od mastnôt, olejov a emulzií

Existuje niekoľko spôsobov odstraňovania mastných olejových nánosov z priemyselnej a výrobnej sféry, od chemických až po ekologické, udržateľné a pokrokové. Všetky sú účinné, no nutnosťou je prihliadať na charakter znečistenia, materiálov i priestorov a čistiace metódy im plne podriadiť.


Ekologické metódy odstraňovania mastnoty a olejov z priemyslu a výroby

Odstraňovanie mastnoty a olejov horúco vodným vysokotlakovým čistením

Jedná sa o vysoko ekologické odstraňovanie mastnoty a olejov, vzhľadom na to, že pri tejto metóde nie je využívaná žiadna chémia. Čistenie prebieha pod veľmi silným tlakom vody, prostredníctvom vodného lúča a využitia výkonných vysokotlakových čističov, ktoré odstránia znečistenie skutočne rýchlo.

Pre zvýšenie efektivity čistenia a odstraňovania mastnoty a olejov odporúčame využiť horúcu vodu, ktorá rozpúšťa znečistenie oveľa rýchlejšie a čistenie je o to efektívnejšie. Výhody čistenia horúco vodným lúčom nekončia len pri vyššej efektivite čistenia. Zabezpečuje úsporu času a tým aj finančných prostriedkov, ktoré môžete využiť oveľa lepšie, napríklad na ďalší rozvoj podniku.

Práce s vysokotlakovými čističmi si vyžadujú maximálnu opatrnosť, najmä v prípade použitia horúcej vody. Rovnako tak je dôležité dbať, aby pri prácach nedošlo k negatívnemu zásahu do povrchov, prípadne k zatečeniu a následnému poškodeniu elektrických súčastí na technike.


Parné čistenie mastnoty a olejov

Parné čistenie vzniká prostredníctvom výkonnej parnej techniky pri vysokej čistiacej teplote nad 98 °C. Parné zariadenia vytvárajú paru, ktorá dokáže rozpúšťať a odstraňovať mastnotu, oleje a iné znečistenia skutočne šikovne.

Sú efektívne pri čistení povrchov, ktoré sú veľmi znečistené, no ťažko prístupné. Horúca para rozpustí mastnotu a oleje aj v tých najťažšie prístupných miestach, ryhách a špárach.

Výhodou parného čistenia je rovnako ako pri horúco vodnom vysokotlakovom čistení ekologická dezinfekcia, ktorá vznika prirodzene ako vedľajší efekt vďaka vysokej pracovnej teplote vody (nad 98 °C). Ekologická dezinfekcia povrchov zničí všetky patogény a škodlivé mikroorganizmy, čo v prípade výroby určite oceníte.


Odstraňovanie mastnoty suchým ľadom

Odstraňovanie mastnoty suchým ľadom je modernou a veľmi efektívnou metódou, ktorá je využívaná v rôznych priemyselných odvetviach. Pre svoju ekologickú stránku je využívaná aj pri čistení priemyselných oblasti citlivých na hygienické normy, reštauračných zariadeniach alebo domácnostiach.

Čistenie suchým ľadom môžeme nazvať aj ako kryogénne čistenie a spočíva v použití plynu – oxidu uhličitého, ktorý je stlačený do tvaru peliet o teplote -78,9 °C. Suchý ľad čistí povrchy bez prítomnosti vody, čo vytvára benefit v prípade, že potrebujete vyčistiť priestory, kde nie je možné použiť vodu, abrazívne médium alebo chémiu.

Jedná sa azda o najvyužívanejšie čistenie v industriálnej sfére, najmä pre svoj neabrazívny a suchý charakter. Je dobre známe, že priemyselná sféra obsahuje množstvo jemných elektrických častí, ktoré sú navyše pod napätím, prípadne priestory podliehajú prísnym hygienickým normám. Ani jeden z týchto aspektov suchý ľad nelimituje. Aj stroje, techniku a zariadenia pod prúdom dokáže bez problémov vyčistiť. Čistenie suchým ľadom je možné bez časových prestojov, odstávky alebo vypratávania priestorov. Výrobné procesy tak môžete realizovať bez výrazných prestojov, čo oceníte najmä v eliminácii finančných alebo časových strát.

Čistenie suchým ľadom zaručuje rýchle a účinné odstraňovanie všetkých druhov znečistenia.


Ako funguje čistenie suchým ľadom?

Suchý ľad sa vyníma svojimi vynikajúcimi čistiacimi vlastnosťami, ktoré odstránia i najsilnejšie formy mastnoty a odolných olejov bez poškodenia povrchu alebo zásahu do štruktúry materiálov.

Skladá sa z oxidu uhličitého v pevnom/tuhom skupenstve, stlačeného do tvaru peliet s teplotou až -78,5 °C. Pelety suchého ľadu je nutné chrániť pred hrozbou rýchleho topenia.

Pelety suchého ľadu sa pri kontakte so špinavým povrchom okamžite premenia z tuhého skupenstva na plynné, čo predstavuje sublimáciu v praxi. Pri tomto procese vzniká množstvo energie, ktorá špinu, usadeniny a nánosy rozbije a rýchlo odstráni. Plynný oxid uhličitý sa rozplynie do priestoru spolu s odstráneniu špinou, bez extrémneho druhotného znečistenia. Pri veľmi ťažkých, hrubých a silných znečisteniach môžeme badať jemný prach v čistenom priestore, no spravidla sa práce zaobídu bez sekundárneho znečistenia.

Použitie suchého ľadu na odstraňovanie mastnoty má množstvo výhod oproti ostatným čistiacim metódam. V prvom rade eliminuje použitie vody ako čistiacej komodity, ktorá by mohla stroje, techniku alebo zariadenia natrvalo poškodiť. Na čistenie nie je nutné použiť ani chemické prípravky, čo šetrí nielen životné prostredie, ale chráni i ľudské zdravie.

Tryskanie suchým ľadom je používané v mnohých priemyselných odvetviach ako napríklad v automobilovom, potravinárskom, ropnom, plynárenskom, farmaceutickom, chemickom alebo stavebnom priemysle, či doprave.

Práce sú vhodné aj na čistenie sústruhov, lisov, vstrekolisov, rôznych hydraulických zariadení a mnoho ďalšieho.


Agresívne metódy odstraňovania mastnoty a olejov z priemyslu a výroby

Odstraňovanie mastnoty a olejov pomocou rozpúšťadiel

Jedným z neekologických a agresívnejších spôsobov čistenia je použitie rozpúšťadiel.

Rozpúšťadlá síce mastnotu a oleje z povrchu rýchlo a efektívne odstránia, no vzhľadom na to, že sa jedná o ručnú metódu čistenia je značne náročná na čas a fyzickú silu.

Pri práci je nutné k nebezpečným chemikáliám a samotnému čisteniu pristupovať maximálne opatrne, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo kontaminovania životného prostredia.

Nutnosťou je zabezpečiť správnu manipuláciu s daným odstraňovačom a po skončení prác vykonať likvidáciu odpadu, či absorbentov v plnom súlade s právnymi predpismi a nariadeniami.

Metóda čistenia rozpúšťadlami nájde využitie v priemyselných objektoch ako sú haly, sklady, fabriky, výrobne, apod., kde nemožno použiť iné čistiace metódy, najčastejšie z dôvodu krehkosti dielov alebo rizika zásahu elektrickým prúdom, ktoré vzniká pri použití vody alebo pary.


Ktorá metóda je najlepšia?

Nie je možné s jasne a jednoznačne určiť, ktorá z metód čistenia povrchov od mastnoty, olejov, tukov a emulzii je najlepšia najefektívnejšia. Každá má ako svoje výhody, tak aj nevýhody. Prvoradé je vždy zvážiť všetky možnosti a vybrať tú najvhodnejšiu k daným podmienkam a materiálom.

Najdôležitejšie je zachovať bezpečnosť a zaručiť efektívnosť prác. Pri výbere čistiacej metódy je tak nutné analyzovať typ, druh a rozsah znečistenia, čistený materiál, miesto a priestor prác.

V niektorých prípadoch je možné využiť kombináciu rôznych čistiacich metód za účelom dosiahnutia čo najlepších výsledkov. Pre príklad kombinácia vysokotlakových čističov s použitím rozpúšťadiel môže byť účinnejšia na odstránenie znečistenia z hlbokých štrbín, kde sa napríklad tlak pary nedostane.


Oslovte nás!

Nezabúdajte, že profesionálny prístup a správna čistiaca metóda zabezpečí nielen dokonalo čisté povrchy, ale aj bezpečné, zdravé a čisté pracovné prostredie. V neposlednom rade treba podotknúť, že čisté stroje, technika, zariadenie a vybavenie zabezpečujú hladký chod výroby, čím sa znižuje spotreba elektrickej energie a poruchovosť, čo v konečnom dôsledku vedie k dlhšej životnosti a tým úspore finančných prostriedkov, ktoré viete využiť v prospech firmy.

V oblasti čistenia industriálnej sféry máme bohaté skúsenosti. Zasahujeme prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach a nebojíme sa ani ťažkých, zložitých a silných znečistení. Vybavenie, techniku, know-how i odbornú silu na to máme, preto sa na nás neváhajte obrátiť s hocijakou žiadosťou!

V prípade záujmu o profesionálne čistenie v priemyselnej a výrobnej sfére neváhajte kontaktovať našich obchodných zástupcov, ktorí s vami dohodnú detailnú osobnú obhliadku priestorov. Na jej základe stanovíme presné postupy a určíme férovú cenovú ponuku, ktorá bude individuálna, a plne k vášmu prípadu, či požiadavkám.

Kontakt na obchodných zástupcov:

Bratislavský kraj
Bratislava, Stupava, Malacky, Pezinok, Modra, Senec
Trnavský kraj
Šamorín, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Sereď, Piešťany, Hlohovec, Leopoldov, Senica, Šaštín-Stráže, Skalica, Holíč, Gbely, Veľký Meder, Vrbove, Sládkovičovo, Gabčíkovo
Nitriansky kraj
Nitra, Šaľa, Nové Zámky, Šurany, Komárno, Levice, Zlaté Moravce, Topoľčany, Hurbanovo, Kolárovo, Šahy, Tlmače, Želiezovce, Vráble, Štúrovo,
Trenčiansky kraj
Trenčín, Prievidza, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Púchov, Považská Bystrica, Brezová pod Bradlom, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Stará Turá, Bojnice, Handlová, Nováky, Nemšová, Trenčianske Teplice
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, Kremnica, Lučenec, Fiľakovo, Veľký Krtíš, Revúca, Rimavská Sobota, Brezno, Poltár, Krupina, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Detva, Hriňová, Krupina, Dudince, Tornaľa, Jelšava, Hnúšťa, Tisovec, Modrý Kameň, Sliač, Nová Baňa
Žilinský kraj
Bytča, Žilina, Martin, Vrútky, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Krásno nad Kysucou, Turzovka, Turany, Trstená, Rajec, Rajecké Teplice
Košický kraj
Košice, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Strážske, Veľké Kapušany, Dobšiná, Krompachy, Spišské Vlachy, Sečovce, Kráľovský Chlmec, Čierna nad Tisou
Prešovský kraj
Prešov, Bardejov, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Spišská Stará Ves, Poprad, Sabinov, Stropkov, Svidník, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou, Humenné, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Svit, Vysoké Tatry, Veľký Šariš, Lipany, Podolínec, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou
Oblasti a regióny Slovenska
Záhorie, Podunajsko, Kysuce, Orava, Liptov, Dolné Považie, Stredné Považie, Horné Považie, Hont, Turiec, Pohronie, Horehronie, Podpoľanie, Novohrad, Gemer, Spiš, Šariš, Dolný a Horný Zemplín, Zamagurie